Tiedotteet


Mitä Suomen Islamilaisessa Puolueessa tullaan tekemään?Suomen Islamilaisen Puolueen jäsenille pitäisi järjestää yhdistystoiminnan koulutus, kokoustekniikan koulutus, valtion- ja kunnallishallinnon tuntemus sekä poliittisen islamin koulutus. Jäsenet pitää kouluttaa tietämään miten kunta, kunnanvaltuusto, kunnallinen lautakunta ja kunnanvaltuutettu toimivat. Jäsen pitäisi kouluttaa tietämään yleisesti miten toimii valtioneuvosto, Eduskunta ja kansanedustaja. Koulutusmateriaali ja kouluttajat pitää hankkia. Jotta tämä kaikki olisi mahdollista, pitäisi hankkia riittävä rahoitus.


Lisäksi puoluerekisteriin rekisteröimistä varten täytyy kerätä Suomen Islamilaiselle Puolueelle 5 000 kannattajakorttia. Kannattajakortit pitäisi kerätä yhden vuoden aikana. Viiden tuhannen kannattajakortin keräys vaatisi satoja aktiivisia kerääjiä. Heitä ei nyt vielä ole. Näin ollen pitäisi palkata puolueelle työntekijöitä organisoimaan kannattajakorttien keräys. Kannattajakorttien keräys ei oikein pelkällä harrastajapohjalta tahdo onnistua. Ja ylipäätään maanlaajuisen poliittisen organisaation luominen vaatisi palkattua henkilökuntaa ohjaamaan ja aktivoimaan jäseniä maanlaajuisen poliittisen organisaation luomisessa. Jos olisi rahaa maksaa kannattajakortin täyttäjälle ja kerääjälle 10 euron palkkio, niin keräys epäilemättä onnistuisi. Jos Suomen Islamilainen Puolue (SIP) lähettäisi jollekin järjestölle, jolla on esimerkiksi 1000 jäsentä, saatekirjeen ja kannattajakortin ja saatekirjeessä luvattaisiin 10 euron palkkio kortin täyttäjälle ja palauttajalle ja luvattaisiin järjestölle 10 euron palkkio jokaisesta täytetystä kannattajakortista, niin saataisiin arviolta 800 - 978 kannattajakorttia nopeasti kerättyä. Ilman rekisteröintiä puolue ei voi osallistua eduskuntavaaleihin. Kunnallisvaaleihin voisi henkilö Suomen Islamilaisen Puolueen ehdokkaana osallistua oman valitsijayhdistyksenä kautta, jos ehdokas kerää kymmenen kannattajan nimet.


Toiminta on ollut vähemmän aktiivista kuin aiemmin jäsenien lievän aktiivisuuden vuoksi. Mutta toiminta voi aktivoitua uudelleen! Aivan varmasti toiminta aktivoituu uudestaan, koska kiinnostusta puoluetta kohtaan tuntuu olevan internetissä ja moskeijoissa ja muuallakin. Tulkaa mukaan! Suunta voi olla enää vain ylöspäin! Poliittinen islam sopii muslimeille kuin ei-muslimeillekin. Kiitos Teidän ajastanne lukemiseen.Kirjallisuus

Tohtori Abdul Karim Zaidan kirjoitti kirjan englanniksi nimeltä: INDIVIDUAL AND THE STATE. Suomeksi se on Yksilö ja valtio. Sen julkaisi International Islamic Federation of Students Organizations. Eli opiskelijajärjestöjen kansainvälinen islamilainen federaatio. Kirja on ilmeisesti joissain moskeijoissa. Kirja on painettu Malesiassa 1982. Kirja kertoo muun muassa islamilaisen valtion luonteen, yksilön oikeudet valtiossa, valtion päämiehen valinnan ja hänen asemansa, mitä valtio voi odottaa kansalaiselta ja miten valtio voi tukea kansalaista. Kannattaa lukea kirja.

Said Nursi oli turkkilainen (kurdi) islamin oppinut (1879 - 1960). Hän kirjoitti muun muassa kirjat: Viisaita sanoja ja Viesti sairaille. Viisaita sanoja kertoo yksilön ja Allahin välisestä suhteesta. Viesti sairaille kertoo miten islamin avulla voi oppia suhtautumaan myönteisesti sairauteen. Usko ja ihminen on myös Said Nursin kirja. Kirjan julkaisijan kotisivu Puoluesihteeri Sauli "Soliman" Ingmanilta saa kirjoja ilmaiseksi.


JÄSENHAKEMUS VUONNA 2014 APPLICATION FOR THE MEMBERSHIP IN 2014

SUOMEN ISLAMILAISEN PUOLUEEN JÄSENHAKEMUS 2014 TULEE SIIS NYT TÄNNE. MITEN TÄMÄN HAKEMUKSEN SAA OHJELMOITUA LÄHETETTÄVÄKSI ESIMERKIKSI RADIONAPILLA SÄHKÖPOSTILLA?

Hakijan postinumero:                                                                 

Applicant´s postal code:

 

Hakijan sukunimi:

Applicant´s surname:

 

Hakijan etunimi:

Applicant´s first name

 

Sosiaaliturvatunnus tai syntymäaika:

Social security number or date of birth:

 

Kansalaisuus:

Citizenship:

 

Kansallisuus:

Nationality:

 

Postiosoite, katuosoite:

Postal address:

 

Postinumero ja postitoimipaikka:

Postal code and post office:

 

Puhelin:

Telephone:

 

Sähköposti:

Email address:

 

Ammatti, opiskeluala:

Profession, studies:

 

Kielitaito:

Language skills:

 

Sukupuoli:

Gender:

 

Uskonto:

Religion:

 

Muslimi on varsinainen jäsen. Ei-muslimi on kannattajajäsen. A Muslim is a proper member. A non-Muslim is a supporter member.

 

Varsinainen jäsen

Ruksi x alle

Proper member, cross X below

Kannattajajäsen

Ruksi x alle

Supporter member, cross

X  below

 

 

Haluan tietoa Suomen Islamilaisesta Puolueesta:

I want to get information on the Finnish Islamic party:

 

Sähköpostilla: by email:

(Ruksi x oikealle, cross X to the right)

 

Kirjeellä: by letter:

(Ruksi x oikealle, cross X to the right)

 

Tekstiviestillä: by text message:

(Ruksi x oikealle, cross X to the right)

 

Puhelimella: by telephone:

(Ruksi x oikealle, cross X to the right)

 

Erityisen kiinnostuksen kohde islamissa tai politiikassa:

Special interest on Islam or on politics:

 

Jäsenmaksu kymmenen euroa vuonna 2014. Membership fee ten Euros in 2014.

 

Allekirjoitus oikeaan sarakkeeseen. Signature in the right column:

 

Käännä ja lue toiselta puoleltakin! Turn this application and read the other side too, please! Tukekaa puoluetta rahallisesti Nordeassa tili 126235-160234. IBAN FI08 1262 3500 1602 34.
Kannanotto
Suomen hallituksen ministerien lausuntoihin

Suomen Islamilainen Puolue on huolestunut oikeusministeri Tuija Braxin ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kannanotoista puoluettamme vastaan. Thors on lausunut, että olisimme suvaitsemattomia ja hän leimasi puolueen epädemokraattiseksi. Thors väitti, että olemme esittäneet islamin vastaisia ajatuksia. Braxin kertoma yhdistyslain muutos on demokratian vastainen, koska siinä viitataan mahdollisuuteen kieltää vain valtaanpitävien mielestä epämiellyttävä puolue.

Mainitut ministerit ovat muodostaneet näkemyksensä julkisen sanan kannan mukaan, mutta eivät Suomen Islamilaisen Puolueen näkemysten mukaan. Mainitut ministerit ovat hyökkäämässä uusvanhoillisten ja oikeistolaisten ajatusten mukaisesti ja uusfasististen voimien vaatimuksesta demokraattisia voimia vastaan polkemalla sananvapautta ja poliittista ilmaisuvapautta. Ministerit ovat väärässä.

On selvästi nähtävissä miten nykyinen hallitus pyrkii vaimentamaan keskustelun Natosta ja puolueettomuuspolitiikasta. Suomen Islamilainen Puolue vastustaa demokratian vaimentamispyrkimyksistä, joita tehdään ja edellä mainittujen ministerien ohjatessa keskustelua äärioikeistolaisilla mielipiteillään. Historiasta löytyy varoittavia esimerkkejä Hitlerin Saksasta ja fasistisesta Italiasta. Suomen Islamilainen puolue vetoaa pääministeri Matti Vanhaseen, hallitukseen ja eduskuntaan poliittisen ilmaisuvapauden puolesta.

Kunnioittavasti

Abdullah Tammi, puheenjohtaja. Hän on entinen puheenjohtaja vuosilta 2007 - 2009. Hän erosi jo 9.12.2009.


Vanhoja tiedotteita on poistettu. Kiitos.

 SIP - Suomen Islamilainen Puolue

SIP - Suomen Islamilainen Puolue
SIP - Suomen Islamilainen Puolue 
            
                                                   Puolueohjelma
     
                                       Kannattajakortti       
 
                           Tue Toimintaamme
       
                Kampanjat

            Tiedotteet
             
            Etusivu
             
            Yhteystiedot